homepage pic.jpg

WE CHANGE THE WORLD
ONE CHILD AT A TIME

 

"Barnet vill själv göra, se och lära- genom sina sinnen och inte genom en vuxens ögon. Ett barn utvecklas genom att ständigt göra nya erfarenheter i sin omgivning". Det är denna process som Maria Montessori kallar arbete. Utveckling är ingenting som uppkommer automatsikt, barnet tränar sig genom att använda sig av det oberoende som det skapat sig. Varje barn är därför en spegling av de erfarenheter som det gjort i sin omgivning.'


- Maria Montessori 1870-1952

 

Our International Section

pic5.jpg
pic4.jpg
pic6.jpg
20200806_102527.jpg

Montessoriskolan Tellus

We change the world one child at a time