top of page
homepage pic.jpg

WE CHANGE THE WORLD
ONE CHILD AT A TIME

ABOUT

"Barnet vill själv göra, se och lära- genom sina sinnen och inte genom en vuxens ögon. Ett barn utvecklas genom att ständigt göra nya erfarenheter i sin omgivning". Det är denna process som Maria Montessori kallar arbete. Utveckling är ingenting som uppkommer automatsikt, barnet tränar sig genom att använda sig av det oberoende som det skapat sig. Varje barn är därför en spegling av de erfarenheter som det gjort i sin omgivning.'


- Maria Montessori 1870-1952

TREATMENTS

Our International Section

Vad händer just nu på Tellus?

Framtiden

Under 2023 bygger Tellus förskola ett nytt hus på Hultabotomten. under sommaren 2023 kommer samtliga Tellus förskoleavdelningar 3-6 år att flytta till det nya fantastiska huset. 

Nya LillNova kommer att byggas efter gammal stil och smälta in fint i området. Vi önskar bevara så mycket av naturen på tomten som möjligt. Det är med naturlig känsla vi vill utforma våra lekytor.

Huset kommer givetvis ha solceller på taket och odlingar på tomten. I ena hörnet av byggnadens L-form kommer vi dessutom ha ett växthus där barnen kommer kunna forma sina gröna fingrar och bli framtidens miljömedvetna unga.

Välkomna till framtiden på Tellus! 

pic5.jpg
pic4.jpg
pic6.jpg
20200806_102527.jpg

Montessoriskolan Tellus

We change the world one child at a time

CONTACT
bottom of page