top of page

VERKSAMHETSKONTAKTER

Ledningstelefon - 0734-34 35 66

Fritids - 070-680 95 22

Aurora - 070-534 35 52

Hultabo - 0734-34 35 60

Röda rummet - 076-139-20-38

Vida vatten - 0734-34-02-31

Internationella (lillnova) - 0734-34 02 37

Old Fashioned Telephone

          Ledningen

Ledningsmail - info.montessoriskolantellus@gmail.com

Björn Hammelfelt - Rektor/Skolchef - bjorn@montessoriskolantellus.com

Anna Lindell Bolin - Bitr. Rektor Förskola - annalb.montessoriskolantellus@gmail.com


Maria Hallén-Brolin - Huvudman - mariahallenbrolin@gmail.com

     Skolans mentorer

Anki Averier - F-klass - anki@montessoriskolantellus.com

Sanna-Petra Wålberg - 1-3 B - sanna-petra@montessoriskolantellus.com

Jonna Nilén - 1-3 Internationell - jonna@montessoriskolantellus.com

Malin Krite - 4-6 A - malin@montessoriskolantellus.com

Lotta Nordling - 4-6 B - lotta@montessoriskolantellus.com

Niklas Wahlén - 7-9 - nicklas@montessoriskolantellus.com
 

bottom of page