top of page

SKOLA

20200806_102135.jpg

Grundskolan F -9

Tellus Montessorigrundskola är en trygg plats där barnen får lära sig om livet genom sina egna ögon.

Vi lägger stor vikt vid eget ansvar och vår strävan är att skapa självständiga starka individer med en nyfiken syn på sin omvärld.

I nuläget har vi 8  åldersintegrerade klasser.  på låg, mellan och högstadiet.

Tellus F-Klass får under korta skoldagar ta del av skolan värld på ett individanpassat och mjukt vis. Eleverna arbetar aktivt med montessorimaterial och får en bra grund inför skolans kommande krav. 

På lågstadiet har vi tre  1–3 klasser varav en med  internationell engelskspråkig inriktning. (Läs mer om detta under internationella fliken).

Mellanstadiet består av två 4–6 klasser.

Högstadiet har i nuläget en 7-8 klass och en 8-9 klass.

Den långsiktiga planen är tre klasser på varje stadier varav en med internationell engelskspråkig inriktning.

Vi erbjuder små klasser med hög personaltäthet.

Tellus erbjuder förutom tidig undervisning i engelska även språkvalen spanska eller franska redan från årskurs 4.

Hos oss sätts alltid barnets intresse först och vi jobbar ständigt med kreativa ämnesövergripande projekt.

Välkommen på ett besök!

 "En skola bör vara en plats där barnen utvecklas socialt. För att kunna det måste
det råda en stämning som kommer ur respekt för varje individ, för de möjligheter som 
varje individ har och för det arbete som varje individ valt "

Maria Montessori
***

20200806_102003.jpg
pic9.jpg
bottom of page