top of page

FÖRSKOLA

20200806_103502.jpg

Välkommen till Tellus förskolor

I våra montessori förskolor samarbetar välutbildade pedagoger tillsammans med vårdnadshavare för att vår förskola ska vara en plats där barnen får stöd att växa till ansvarstagande och trygga individer.

Ett av våra mål är att barnen på ett lustfyllt sätt uppmuntras i sina lärprocesser och leker in lärandet i samspel med sin omgivning.

Förskolan är indelade i tre avdelningar:

    Hultabo 

På förskolan Hultabo finns det tre barngrupper Gröna grodan, Gula katten och internationella gruppen för barn i åldern 1-3år. Alla tre salarna där de yngsta barnen vistas i är, stora, ljusa och anpassade efter barnen och deras intresse. Hultabo är ett hus som är byggt 1870 och som tidigare inhyste en småskola. Till förskolan hör en stor gård samt en mindre gård som inbjuder till mycket fri lek, möjlighet att bygga kojor, cykla, odla osv. Barnen är ute dagligen antingen på någon av gårdarna eller så promenerar de iväg och utforskar närområdet. De yngsta barnen får tidigt kunskap om montessori, framförallt arbetar de med de praktiska vardagsövningarna som leder till självständighet att exempelvis kunna klä på/av sig själv.

Hultabo finns på; Rönngatan 14

    Aurora 

Barngruppen Aurora undervisar barn i åldern 3-6år. Förskolan är placerad i Tellus huvudbyggnad tillsammans med grundskolan. Salen är ljus och trivsam och barnen har tillgång till en egen liten trädgård där de kan odla, hjälpa till med trädgårdsskötsel, eller leka i lekstugan. Gruppen besöker ofta Hultabogården eller går iväg på promenader med gruppen ”naturspanarna”. Centralt är arbetet med montessorimaterialen kopplade till projekt och förskolans läroplan.

Lillnova

 På förskolan finns det tre barngrupper Röda rummet, Vida vatten och internationella gruppen som undervisar barn 3-6år. LillNovas avdelning är placerad på övre plan i Tellus huvudbyggnad. Salarna är ljusa och anpassade efter barnen. Grupperna besöker Hultabogården dagligen. Eller besöker vår fantastiska närmiljö vid havet eller skogen.  Montessoriarbetet genomsyrar allt arbete och kopplas till projekt, förskolans läroplan forskning och teorier.

Framtiden

Under 2023 bygger Tellus förskola ett nytt hus på Hultabotomten. under sommaren 2023 kommer samtliga Tellus förskoleavdelningar 3-6 år att flytta till det nya fantastiska huset. 

Nya LillNova kommer att byggas efter gammal stil och smälta in fint i området. Vi önskar bevara så mycket av naturen på tomten som möjligt. Det är med naturlig känsla vi vill utforma våra lekytor.

Huset kommer givetvis ha solceller på taket och odlingar på tomten. I ena hörnet av byggnadens L-form kommer vi dessutom ha ett växthus där barnen kommer kunna forma sina gröna fingrar och bli framtidens miljömedvetna unga.

Välkomna till framtidens på Tellus! 

20200806_103004.jpg

Tellus Hultabo

20200813_161243.jpg

Tellus Aurora

20200818_145806.jpg

Tellus Lillnova

bottom of page