top of page

FÖRSKOLA

20200806_103502.jpg

Välkommen till Tellus förskolor

I våra montessori förskolor samarbetar välutbildade pedagoger tillsammans med vårdnadshavare för att vår förskola ska vara en plats där barnen får stöd att växa till ansvarstagande och trygga individer.

Ett av våra mål är att barnen på ett lustfyllt sätt uppmuntras i sina lärprocesser och leker in lärandet i samspel med sin omgivning.

Förskolan är indelade i två hus med totalt 7 avdelningar :

    Hultabo 

På förskolan Hultabo finns det tre barngrupper Gröna grodan, Gula katten och internationella gruppen för barn i åldern 1-3år. Alla tre salarna där de yngsta barnen vistas i är, stora, ljusa och anpassade efter barnen och deras intresse. Hultabo är ett hus som är byggt 1870 och som tidigare inhyste en småskola. Till förskolan hör en stor gård samt en mindre gård som inbjuder till mycket fri lek, möjlighet att bygga kojor, cykla, odla osv. Barnen är ute dagligen antingen på någon av gårdarna eller så promenerar de iväg och utforskar närområdet. De yngsta barnen får tidigt kunskap om montessori, framförallt arbetar de med de praktiska vardagsövningarna som leder till självständighet att exempelvis kunna klä på/av sig själv.

Hultabo finns på Rönngatan 14

Nya Lillnova

 I förskolans nya hus finns det fyra barngrupper. Aurora, Röda rummet, Vega och internationella gruppen undervisar barn i åldrarna 3-6år. Huset och salarna stod färdiga maj 2023. Salarna är ljusa och allt är anpassat efter barnen. Grupperna är förutom på vår egen fina skogstomt också ofta ute i vår fantastiska närmiljö. Montessori genomsyrar allt arbete och kopplas till projekt, förskolans läroplan forskning och teorier.

Nya Lillnova ligger på samma tomt som Hultabo men har adressen Hultabogatan 34.

Tellus Hultabo

Tellus Lillnova

bottom of page