FÖRSKOLA

20200806_103502.jpg

Välkommen till Tellus förskolor

I våra montessori förskolor samarbetar välutbildade pedagoger tillsammans med vårdnadshavare för att vår förskola ska vara en plats där barnen får stöd att växa till ansvarstagande och trygga individer. Ett av våra mål är att barnen på ett lustfyllt sätt uppmuntras i sina lärprocesser och leker in lärandet i samspel med sin omgivning. De år som barnet fyller 5år erbjuder vi i samråd med vårdnadshavare möjlighet att börja förskoleklass. Vilket innebär att barnet vistas i förskoleklassen 3 tim/dag antingen fm. eller em. tid. Resterande vistelsetid är barnet i sin barngrupp. Därefter året senare börjar de 1:a klass det år de fyller 6år.

Förskolan är indelade i tre avdelningar:

    Hultabo 

På förskolan Hultabo finns det tre barngrupper Gröna grodan, Gula katten och internationella gruppen för barn i åldern 1-3år. Alla tre salarna där de yngsta barnen vistas i är, stora, ljusa och anpassade efter barnen och deras intresse. Hultabo är ett hus som är byggt 1870 och som tidigare inhyste en småskola. Till förskolan hör en stor gård samt en mindre gård som inbjuder till mycket fri lek, möjlighet att bygga kojor, cykla, odla osv. Barnen är ute dagligen antingen på någon av gårdarna eller så promenerar de iväg och utforskar närområdet. De yngsta barnen får tidigt kunskap om montessori, framförallt arbetar de med de praktiska vardagsövningarna som leder till självständighet att exempelvis kunna klä på/av sig själv.

Hultabo finns på; Rönngatan 14

    Aurora 

Barngruppen Aurora undervisar barn i åldern 3-6år. Förskolan är placerad i Tellus huvudbyggnad tillsammans med grundskolan. Salen är ljus och trivsam och barnen har tillgång till en egen liten trädgård där de kan odla, hjälpa till med trädgårdsskötsel, eller leka i lekstugan. Gruppen besöker ofta Hultabogården eller går iväg på promenader med gruppen ”naturspanarna”. Centralt är arbetet med montessorimaterialen kopplade till projekt och förskolans läroplan.

Lillnova

 På förskolan finns det tre barngrupper Röda rummet, Vida vatten och internationella gruppen som undervisar barn 3-6år. LillNovas avdelning är placerad på övre plan i Tellus huvudbyggnad. Salarna är ljusa och anpassade efter barnen. Grupperna besöker Hultabogården dagligen. Eller besöker vår fantastiska närmiljö vid havet eller skogen.  Montessoriarbetet genomsyrar allt arbete och kopplas till projekt, förskolans läroplan forskning och teorier.

20200806_103004.jpg

Tellus Hultabo

20200813_161243.jpg

Tellus Aurora

20200818_145806.jpg

Tellus Lillnova