top of page

Montessori Method

001079-281x300.jpg

Five Principles

5-ways-respect-update-no-frame-1-e154922

1. Children Are Shown Respect

Respect is the foundation of the Montessori Method. Teachers instill respect and kindness in children by showing it to each child.

boy-with-magnifying-glass.jpg

2. Kids Have Absorbent Minds
The young mind is ready and eager to learn. Children learn from their environments, and they are always absorbing new information.
 

MontessoriMethod-d926091695a74aa7b36275f

3. Känsliga perioder är kritiska för inlärning

Montessori menade att barn lättare kan ta till sig viss information under särskilda känsliga perioder i sin utveckling. Lärarna observerar dessa känsliga perioder för att se till att barnet ges möjligheter för optimalt lärande.

a69b16105ad3612ca3287866840302f1.jpg

4. Barn lär sig bäst i en förberedd miljö

Montessori  ansåg att barn lär sig bäst i en miljö som är förberedd så att de har möjligheten att aktivt lära sig och utforska fritt. Läraren förbereder miljön genom att organisera materialet i svårighetsgrad och så att barnen lätt kan orientera sig och hitta. Miljön ska vara estetiskt tilltalande möta barnens behov.

d31917391797e90861d114c65de28ffe.jpg

5. Barn lär sig sälv

Montessori menade att att barn kan lära sig själva genom att fritt och aktivt få utforska sin miljö. Läraren ska uppmuntra barnet att lära sig genom att hjälpa det att komma i kontakt med den förberedda miljön och visa nytt material. På så sätt fungerar läraren som en vägledare.

" Barnet vill själv göra, se och lära genom sina sinnen och inte genom en vuxens ögon. Ett barn utvecklas genom att göra nya erfarenheter i sin omgivning"

Det är denna process som Maria Montessori kallar arbete.

Maria Montessori 1870-1952

bottom of page