top of page

VERKSAMHETSKONTAKTER

Rektor Björn Hammelfelt - 0734-34 35 66

Bitr. Rektor Förskola Anna Lindell Bolin 076-13 92 038

Fritids - 070-680 95 22

Hultabo - 0734-34 35 60

Aurora & Vega - 070-534 35 52

Internationella & Röda rummet - 0734-34 02 37

Old Fashioned Telephone

          Ledningen

Ledningsmail - info.montessoriskolantellus@gmail.com

Björn Hammelfelt - Rektor/Skolchef - bjorn@montessoriskolantellus.com

Anna Lindell Bolin - Bitr. Rektor Förskola - annalb@montessoriskolantellus.com


Maria Hallén-Brolin - Huvudman - mariahallenbrolin@gmail.com

     Skolans mentorer

Anki Averier - F-klass - anki@montessoriskolantellus.com

Sanna-Petra Wålberg - 1-3 B - sanna-petra@montessoriskolantellus.com

Jonna Nilén - 1-3 Internationell - jonna@montessoriskolantellus.com

Malin Krite - 4-6 A - malin@montessoriskolantellus.com

Marie Hayward - 4-6 B - mariehay@montessoriskolantellus.com

Niklas Wahlén - 7-9 - nicklas@montessoriskolantellus.com
 

bottom of page